Reforma integral de bar a Mollet del Vallés, El Champanillo 2

2017

120m2

Mollet del Vallés, Barcelona

En el marc d’un projecte urbà de nova centralitat realitzat als anys 90 de gran diversitat d’usos (institucionals, mercat, habitatges, oficines, comerços, espais lliures i usos terciaris), el local forma part d’un complex comercial exterior de petita escala a base de petits “quioscs”, que dota d’activitat un gran espai públic peatonal, rodejat d’arquitectures de gran escala.

Les circulacions “laberíntiques” i una materialització lleugera dels volums fan d’aquest lloc un escenàri d’intercanvi de presència i paraules.

Els quioscos son prismes de PB+1, planta quadrada i mides 8mx8m amb una alçada de 8m aproximadament. L’estructura està formada per forjats de xapa col·laborant amb llosa de formigó i bigues i pilars metàl·lics que, agrupats a façana, donen el caràcter formal als volums juntament amb la pissarra natural i el vidre.

En l’ estat previ a la reforma, trobem un local que no reconeix les condicions de l’entorn del que forma part. Les grans superfícies vidriades estan saturades de mobiliari, maquinària i vinils, renunciant a la seva participació dins la riquesa d’interaccions del conjunt que l’engloba.

L’encàrrec ens demanava ordenar i dotar de caràcter el conjunt, amb les premises d’intervenir únicament en l’espai destinat als usuaris i de respondre al funcionament corporatiu propi d’aquest negoci de menjar ràpid i autoservei. Tot plegat en un intèrval de 6 setmanes, projecte i obra.

En el seu conjunt, s’aposta per a recuperar el caràcter originari del volum respectant i destacant el seu llenguatge.

La intervenció reconeix la planta baixa com a extensió de l’espai exterior, d’interacció a peu de carrer, agrupant l’activitat més intensa i oferint unes localitats de consum més ràpid en barres i tamborets. Es buida l’espai deixant els materials que ofereix l’arquitectura original i cedint tot el protagonisme a la vida interior i de l’entorn exterior.

Un dintell metàl.lic, en forma de L, ordena el desordre imposat alhora que estructura el menú i il.lumina la planta. Les noves barres penjades permeten continuitat en el paviment, organitzant les circulacions entre la zona de cua, la de les neveres i màquines lúdiques i l’espai de consumició.

La planta primera s’enfoca amb un ambient més pausat, comfortable i íntim, adient per a estones més prolongades. En aquest cas l’arquitectura existent es vesteix amb un tapís de linoleum que folra escala, terra, i parets i unes noves bancades que organitzen l’espai.