Reforma integral d’antic pis al barrio de Gràcia, Barcelona

2017

52m2

Gracia, Barcelona

Daniel Puig Garabieta i Alex Amat

Dins d’un edifici de mitjans del segle XIX, l’habitatge conserva encara el seu estat original amb una distribució que genera molts espais molt reduïts. 

Les reduides proporcions de l’espai en planta, la seva gran alçada i la condició passant de l’habitatge, donant a carrer i a interior d’illa, fan que volum i llum natural esdevinguin els elements que estructuren la proposta.

Es despulla tot l’espai i s’amplia l’obertura en el mur que dóna a la galeria, orientada a sud-oest, facilitant una major entrada de llum.

Es col.loca un espai polivalent entre el dormitori i la sala, que permet usos i connexions flexibles, tan físiques com visuals, en tota la llargada de l’habitatge. 

La nova distribució es realitza amb elements de fusta i cartró guix, mitjançant paraments que no arriben al sostre rematats per unes guies perimetrals de coronació que allotgen totes les instal.lacions. Es busca lleugeresa i la mínima interferencia amb l’envolvent existent, caixa estructural de l’habitatge.